CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ ba, 18/6/2024

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY 

 


Chủ nhiệm
VÕ VĂN DŨNG

 

Phó Chủ nhiệm
VÕ HUY HOÀNG

Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN THANH HUẤN

Phó Chủ nhiệm
ĐẶNG THỊ HỒNG VÂN

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điện thoại: 02543.727320 - 08064198 - Fax: 08064198
Email: ............................................................