CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ sáu, 31/3/2023

Hội nghị thông tin thời sự cho quý vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (có đạo) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Thứ Tư, 15/03/2023 - 14:31
Đọc bài viết In bài E-mail - + - + Chia sẻ

Để kịp thời thông tin đến quý chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (có đạo) trên địa bàn tỉnh về tình hình trong nước và quốc tế, nhất là tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng trong năm 2023 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới gắn với tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; việc chấp hành chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Quang cảnh Hội nghị

 

Thực hiện Kế hoạch số 285-KH/TU, ngày 11/10/2019 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay” trên địa bàn tỉnh; căn cứ Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2023, sáng ngày 15/3/2023, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin thời sự cho quý vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (có đạo) trên địa bàn tỉnh lần thứ nhất năm 2023. 

Tham dự Hội nghị có 110 đại biểu là chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện 08 tôn giáo và 10 đại biểu là người có uy tín trong ĐBDTTS (có đạo) trong tỉnh, tại Hội nghị được nghe đồng chí Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Nguyên Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7 trao đổi thông tin thời sự tình hình trong nước, khu vực ASEAN và quốc tế trong thời gian qua, nổi bật là, sự kiện Nước Việt Nam ta đã trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định được uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đập tan các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các tổ chức phản động, thù địch ở trong và ngoài nước đang cố tình phủ nhận thành quả của Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo… Đồng thời, ghi nhận sự đóng góp rất quan trọng của quý vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín trong ĐBDTTS đã tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo, dân tộc thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn, hiệu quả cùng cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thông tin thêm đến quý vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo nhận biết, cảnh giác, đấu tranh với các hình thức lợi dụng tôn giáo, các hiện tượng tôn giáo mới, “tà đạo”, “đạo lạ”… làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh tôn giáo chính thống; gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân.

Tin, ảnh: Phan Nghĩa Hiệp - BDVTU


Đánh giá: