CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ ba, 5/3/2024

Đảm bảo các biện pháp an toàn trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2024

Thứ Tư, 07/02/2024 - 13:42
Đọc bài viết In bài E-mail - + - + Chia sẻ

Trước dự báo năm 2024 nguy cơ nắng nóng sẽ diễn biến gay gắt hơn trên diện rộng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tác động của hiện tượng El Nino, nhằm tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu nguy cơ thiếu nước trong mùa khô năm 2024 và bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2024; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

Tết là dịp diiễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí nên Đảm bảo các biện pháp an toàn là hết sực cần thiết

 

Một là, Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”, Kế hoạch số 251-KH/TU ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về “Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy, nhất là các địa phương có rừng và bảo đảm cung cấp đủ nước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Hai là, Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm các hộ dân, các hộ sản xuất kinh doanh trong việc phòng ngừa cháy, nổ, sử dụng an toàn các nguồn lửa, nguồn điện, các thiết bị sinh nhiệt, vật liệu nổ; công tác bảo đảm nguồn nước trong mùa khô năm 2024 và nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2024; giảm thiểu thấp nhất nguy cơ cháy, nổ. 

Ba là, Tăng cường vận động, tuyên truyền chủ rừng và người dân sống gần rừng thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống cháy rừng; phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát và hướng dẫn người dân trong việc đốt dọn vệ sinh nương rẫy, bảo đảm không để cháy, gây thiệt hại tài nguyên rừng. Quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn lực lượng, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Bốn là, Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, ngăn ngừa hiệu quả các vụ cháy, nổ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thường xuyên theo dõi thông tin tình hình khí tượng, thủy văn, nguồn nước để lập kế hoạch sử dụng nước, vận hành các công trình khai thác, sử dụng nước cho phù hợp, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãnh phí nguồn nước. Tổ chức quản lý chặt chẽ, an ninh an toàn các hồ chứa nước của tỉnh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá nguồn nước tại các công trình thủy lợi, có kế hoạch phân phối nước hợp lý ngay từ đầu vụ và điều chỉnh hợp lý nguồn nước khi bị thiếu hụt để bảo đảm cung cấp đủ nước cho nhu cầu sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án Xây dựng nhà máy nước tại huyện Côn Đảo; quan tâm đầu tư, nâng cấp, nạo vét các kênh dẫn nước, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. 

Năm là, Khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc “bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2024”. 

Sáu là, Tăng cường tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở và từng khu dân cư; phối hợp chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện để chữa cháy kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ” khi có sự cố cháy xảy ra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kim Ngọc
 


Đánh giá: