CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ sáu, 12/4/2024

Côn Đảo tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với tinh thần “Tự soi, tự sửa” của cán bộ đảng viên

Thứ Tư, 28/02/2024 - 08:14
Đọc bài viết In bài E-mail - + - + Chia sẻ

Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; vào sáng ngày 27/02/2024, Thường trực Huyện ủy Côn Đảo đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với tinh thần “Tự soi, Tự sửa” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia khu vực II, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản, trọng tâm xung quanh tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với tinh thần “Tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên. Cuốn sách gồm có 3 phần chính: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Đây được xem là cẩm nang về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời cung cấp hệ thống cơ sở lý luận - thực tiễn quan trọng phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

PGS,TS. Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia khu vực II, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

 

Qua nghiên cứu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó tự soi, tự sửa, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống... 

Đây là nội dung đầu tiên của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện Côn Đảo với chủ đề “Cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” và có vai trò nền tảng, định hướng để tổ chức các nội dung tiếp theo trong đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ huyện thời gian tới là tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự soi, tự sửa tại chi bộ.


Ban Tuyên giáo Huyện ủy Côn Đảo


Đánh giá: