CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ sáu, 8/12/2023

Nối cầu trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 11/10/2023 - 20:49
Đọc bài viết In bài E-mail - + - + Chia sẻ

Nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 16- KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”; nêu bật những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, chiều ngày 11/10/2023, Ban chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đối ngoại nhân dân ở Trung ương; Lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị và cán bộ, chuyên viên chuyên trách thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; Đại diện thường trực tỉnh uỷ, thành ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ; các đơn vị, cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ; Các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh, thành phố và phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông dự, đưa tin Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Ngoại giao

 

Dự và chủ trì điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đồng chí Nguyễn Văn Xinh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cùng các đồng chí Lãnh đạo các ban Tỉnh ủy, MTTQ, đoàn thể; thành viên Ban chỉ đạo Công tác TTĐN tỉnh, Ban tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc…

Đại biểu về dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Hội nghị thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010 - 2020”; Nội dung cốt lõi và Hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và các chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; Cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực an ninh quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc từ sớm, từ xa; Thông tin đối ngoại góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc, nhất là trên không gian mạng; Công tác thông tin đối ngoại góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hoá, lan toả giá trị, bản sắc, văn hoá Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Quế Lâm, Phó Trưởng Ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại thông qua "Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020"

 

Đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương báo cáo chuyên đề "Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và thông tin đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới"

 

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao báo cáo chuyên đề "Cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới"

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua "Dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới"

 

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam báo cáo chuyên đề "Công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc từ sớm, từ xa"

 

Đồng chí Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo chuyên đề "Công tác thông tin đối ngoại góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hoá, lan toả giá trị, bản sắc, văn hoá Việt Nam tới cộng đồng quốc tế"

 

Hội nghị đã nêu rõ quan điểm Công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại Nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Gắn kết chặt chẽ, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời động viên sự tham gia tích cực của Nhân dân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Thông tin đối ngoại cần đi trước, có tính dự báo cao; kết hợp hài hoà giữa “xây” và “chống”. Không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức thông tin đối ngoại theo phương châm "Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả", phù hợp với nhu cầu của các đối tượng, khu vực, địa bàn trong và ngoài nước, trọng tâm là các quốc gia, vùng lãnh thổ có ảnh hưởng lớn đến phát triển đất nước. Thực hiện mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN phát biều chỉ đạo Hội nghị

 

Thông qua Hội nghị giúp các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XIII) về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đặc biệt là chủ trương, quan điểm chỉ đạo và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, 2045 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng chí Nguyễn Văn Xinh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo định hướng tuyên truyền công tác Thông tin đối ngoại trong thời gian tới cho đội ngũ lãnh đạo trong tỉnh

Duy Long
 


Đánh giá: