CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ tư, 29/5/2024

Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Khu dân cư năm 2023

Thứ Tư, 08/11/2023 - 13:26
Đọc bài viết In bài E-mail - + - + Chia sẻ

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Khu dân cư được tổ chức hằng năm nhằm ghi nhận kết quả của cộng đồng dân cư, biểu dương tập thể, hộ gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng; khẳng định vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thông qua Ngày hội đại đoàn kêt toàn dân tộc củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của cư dân trong cộng đồng; phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân trong cộng đồng; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân trong củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương, cơ sở. 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để các cộng đồng dân cư thêm gắn kết, phát huy tình làng nghĩa xóm. Ảnh: Diễm Quỳnh


Nhân dịp này, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ; động viên các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu; chia sẻ, giúp đỡ gia đình khó khăn trên địa bàn dân cư. Đánh giá các hoạt động do cộng đồng triển khai như các công trình được hỗ trợ thực hiện, các mô hình tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Trao tặng Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn. Tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ phố, trồng và chăm sóc vườn hoa, cây xanh; chỉnh trang xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. 

Để triển khai tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2023 trên địa bàn tỉnh được chu đáo, trang trọng, thiết thực và ý nghĩa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ tham dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2023 được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12/11/2023. Về dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thông tin đến Nhân dân những nét nổi bật về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 9 tháng đầu năm 2023; đồng thời, động viên Nhân dân phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, tích cực đóng góp ý kiến cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tham gia xây dựng, giữ gìn truyền thống văn hóa, hòa giải cơ sở, giải quyết những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn  xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân.

Có thể nói năm 2023, là năm toàn tỉnh phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức; cùng những biến động chính trị ở nhiều nước trên thế giới đã tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội nước ta nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng. Trong bối cảnh đó, với tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên, các ngành chức năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hành tiết kiệm góp phần cùng cấp ủy, chính quyền cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội…đã đề ra. Đời sống Nhân dân cơ bản ổn định, các chính sách đối với người có công, các chính sách người cao tuổi, trẻ em, thanh thiếu niên, gia đình, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ thực hiện tốt, bảo đảm an sinh xã hội. 

Hàng năm, vào Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đều tổ chức ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư, góp phần động viên nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; khơi dậy truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện tình làng nghĩa xóm, gắn bó cộng đồng cùng nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
Thành công, thành công, đại thành công”

Trong không khí ấm áp, thắm tình đoàn kết của Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc", thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và sự đồng tâm, hiệp lực của các tầng lớp nhân dân, với truyền thống yêu nước, đại đoàn kết của dân tộc ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tăng cường vững chắc, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Lê Phương
 


Đánh giá: