CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ ba, 18/6/2024

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Thứ Ba, 10/10/2023 - 07:55
Đọc bài viết In bài E-mail - + - + Chia sẻ

Sáng ngày 06/10/2023, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã diễn ra tại Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, hội cấp tỉnh, huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị.

 

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết và phát biểu tham luận của các địa phương đánh giá rõ nét những kết quả quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những cách làm hay, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện tốt hơn công tác giáo dục và đào tạo trong thời gian tới. 

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương.

 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, đồng chí Nguyễn Thị Yến đánh giá cao vai trò cấp ủy đảng, chính quyền đã nghiêm túc tập trung thực hiện và có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nhiều chủ trương, chính sách về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được thực hiện có hiệu quả. Cụ thể: Mạng lưới trường lớp phát triển rộng khắp, kể cả địa bàn khó khăn, vùng hải đảo, với quy mô trường, lớp đa dạng từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học và đào tạo nghề, với nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng linh hoạt, đáp ứng tốt yêu cầu học tập, nâng cao trình độ văn hóa, kỹ thuật cho người dân; chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học được ổn định và ngày càng phát triển; tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng qua các năm, tỷ lệ học sinh yếu kém còn rất ít; số lượng học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia tăng đều qua từng năm. Công tác quản lý giáo dục và xây dựng đội ngũ cán bộ có những chuyển biến tích cực; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng tăng về số lượng, từng bước được nâng cao về chất lượng, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đạt 99%; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, trong những năm qua, tỉnh đã triển khai chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí cho trẻ nhà trẻ, mẫu giáo và học sinh, học viên các cấp học, hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật và tiền ăn cho học sinh phổ thông dân tộc nội trú từ năm 2013-2024 với số tiền 2.162 tỷ đồng, đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt, vẫn còn những mặt hạn chế nhất định như: Việc quy hoạch mạng lưới trường lớp chưa đồng bộ; còn một số ít trường thiếu phòng học, phòng chức năng, làm ảnh hưởng đến công tác dạy và học; công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm còn nhiều bất cập, chưa theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế và nhu cầu thị trường lao động địa phương; nội dung, chương trình đào tạo chưa phù hợp yêu cầu thực tiễn, chưa gắn với nhu cầu bố trí, sử dụng của doanh nghiệp; chất lượng đào tạo chưa cao; hoạt động của Trung tâm văn hóa Học tập cộng đồng còn nhiều khó khăn; công tác xã hội hóa giáo dục còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu…

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

Các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 31/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đã đề ra; trong đó, cần có giải pháp thực hiện hiệu quả phân luồng học sinh THCS vào THPT, bảo đảm phù hợp với quy mô, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập và học phí cho học sinh, sinh viên các cấp học; đẩy mạnh thu hút xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục. 

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Sớm rà soát, đánh giá rõ hơn về thực trạng, chất lượng, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên; để từ đó xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp một cách căn cơ, có lộ trình và có tính đột phá về tuyển dụng, sắp xếp hợp lý gắn với đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ, để nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình mới.

P.L
 


Đánh giá: