CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ sáu, 12/4/2024

Thành ủy Bà Rịa khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp thứ 1) năm 2024

Thứ Tư, 28/02/2024 - 15:11
Đọc bài viết In bài E-mail - + - + Chia sẻ

Ngày 27/02/2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp thứ 1) năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Tiến Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

 

Trong 04 ngày (từ ngày 27/02 đến 01/3/2024), 205 học viên thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia học tập, tìm hiểu và nghiên cứu 05 chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cuối khóa học, các học viên sẽ được tham quan thực tế tại Bảo Tàng Vũng Tàu và viết bài thu hoạch. Sau Lễ khai mạc các học viên được triển khai học tập chuyên đề 1: Khái lược lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Học viên về dự lớp bồi dưỡng

 

Qua bồi dưỡng giúp các học viên nắm vững kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên hiện nay. Từ đó, vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn công tác, xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa
 


Đánh giá: