CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ tư, 29/5/2024

Bà Rịa-Vũng Tàu: Những bài học kinh nghiệm thực hiện đạt mục tiêu về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2023 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ Sáu, 10/05/2024 - 22:47
Đọc bài viết In bài E-mail - + - + Chia sẻ

Dân số toàn tỉnh khoảng 1.178.695 người, trong đó số người trong độ tuổi lao động là 589.192 người. Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam; có tốc độ phát triển kinh tế khá cao so với bình quân chung cả nước. Mục tiêu phát triển của tỉnh trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch; triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong bối cảnh, tình hình hiện nay.

Viên chức BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân. Ảnh: Quang Lê


Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 01 Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) cấp tỉnh, 08 Ban Chỉ đạo cấp huyện và 82 Ban Chỉ đạo cấp xã do Chủ tịch UBND các cấp làm Trưởng Ban Chỉ đạo, có công chức văn hóa xã hội là thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã. Căn cứ đặc điểm kinh tế và dân số trên địa bàn, giao chỉ tiêu cụ thể cho cấp huyện, cấp xã theo từng tháng, quý, theo dõi tiến độ thực hiện, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; Chủ động tham mưu kế hoạch, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu được giao về độ bao phủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). BHXH tỉnh (đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo) phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh: đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHTN, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hàng năm, theo đó, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến cấp huyện, cấp xã.

Kết quả, tính đến 31/12/2023, toàn tỉnh có 239.285 người tham gia BHXH, đạt 100,52% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 11.728 người (5,15%) so với năm 2022, chiếm tỷ lệ 40,61% so với LLLĐ trong độ tuổi, vượt 0,02% chỉ tiêu tỉnh giao năm 2023, trong đó: BHXH bắt buộc: đạt 100,13%;  BHXH tự nguyện: đạt 107,39%; Người tham gia BHTN: đạt 100,27%; Người tham gia BHYT: đạt 100,15%;  tỷ lệ bao phủ 93,89% dân số (bao gồm thẻ BHYT do BHXH tỉnh khác cấp người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), vượt 0,69% chỉ tiêu tỉnh giao.

Có thể nói, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ, chất lượng phục vụ của các sở, ban, ngành tiếp tục được nâng cao. Để thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT khẳng định được vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, được người dân tin tưởng tham gia, góp phần thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo đời sống của Nhân dân, có sức lan tỏa và thu hút sự quan tâm của cả xã hội và hệ thống chính trị thì những bài học kinh nghiệm trong thời gian qua đó là: 

Một là, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xem đây là nhiệm vụ chính trị, từ đó tạo được sự chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Xem tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHTN, BHYT là một trong những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Hai là, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT. 

Ba là, nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT: Đây là nhóm giải pháp quan trọng, có yếu tố quyết định đến việc chuyển đổi nhận thức sang hành vi “mua thẻ BHYT” được hưởng các quyền lợi thiết thực khi ốm đau phải khám chữa bệnh BHYT. Từ đó người dân sẽ tích cực, tự nguyện tham gia hoặc tiếp tục tham gia BHYT, đảm bảo duy trì và phát triển số người tham gia BHYT một cách bền vững.

Bốn là, phối hợp với Công đoàn, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tới người sử dụng lao động và nhân dân về lợi ích của việc tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Trên cơ sở nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo được phân công tại Quy chế làm việc và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị công tác tăng cường vai trò, trách nhiệm, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT được giao, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2024 có 42,5% LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHXH, 34,00% LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHTN, 93,50% dân số tham gia BHYT.  

Võ Doãn Kiên

(Nguồn: Báo cáo số 410/BC-BCĐ, ngày 27/3/2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT về kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024)
 


Đánh giá: