CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ sáu, 12/4/2024

Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị; Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Năm, 28/03/2024 - 21:26
Đọc bài viết In bài E-mail - + - + Chia sẻ

Sáng ngày 28/3/2024, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị; Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 55 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở với sự tham gia của hơn 5.200 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh


Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Đình Lương – Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ thông tin chuyên đề Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ỷ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh thông tin các chuyên đề: Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Quy định số 138-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, mối liên hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Kế hoạch số 314-KH/TU, ngày 01/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Đình Lương – Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ thông tin chuyên đề Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

 

Đồng chí Huỳnh Bách Chiến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin Quy định số 138-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, mối liên hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan

 

Đồng chí Mai Minh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thông tin về Kế hoạch số 314-KH/TU, ngày 01/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

 

Đồng Chí Lê Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

 


Sau hội nghị cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị; Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. 

Tin, ảnh: Quang Lục – Duy Long 
 


Đánh giá: