CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập
Thứ sáu, 8/12/2023

Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh

Đăng ngày: 08/12/2023 - 14:03
Sáng ngày 08 tháng 12 năm 2023, tại trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà trường phối hợp cùng Học viện Chính trị khu vực II, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổ chức Hội thảo cấp tỉnh với chủ đề: Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh và trách nhiệm của cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Đảng ủy BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm 2023

Đăng ngày: 07/12/2023 - 09:14
Ngày 05/12, Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm 2023. Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì hội nghị.

Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức nối cầu Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng ngày: 05/12/2023 - 10:17
Sáng ngày 04/12/2023, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức nối cầu Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở trung ương và các địa phương trên toàn quốc với sự tham gia của hơn 1,4 triệu cán bộ đảng viên.

Mở ra những không gian phát triển mới

Đăng ngày: 02/12/2023 - 10:09
Tại Hội nghị lần thứ 18 diễn ra ngày 01/12/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, quyết tâm bứt phá hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, đặc biệt là nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, mở ra những không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong tương lai.

Bà Rịa-Vũng Tàu quyết tâm bứt phá hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII

Đăng ngày: 02/12/2023 - 10:08
Ngày 01/12, tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức nối cầu Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng ngày: 05/12/2023 - 10:17
Sáng ngày 04/12/2023, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức nối cầu Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở trung ương và các địa phương trên toàn quốc với sự tham gia của hơn 1,4 triệu cán bộ đảng viên.

Mở ra những không gian phát triển mới

Đăng ngày: 02/12/2023 - 10:09
Tại Hội nghị lần thứ 18 diễn ra ngày 01/12/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, quyết tâm bứt phá hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, đặc biệt là nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, mở ra những không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong tương lai.

Bà Rịa-Vũng Tàu quyết tâm bứt phá hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII

Đăng ngày: 02/12/2023 - 10:08
Ngày 01/12, tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Quy định của Bộ Chính trị khóa XIII

Đăng ngày: 28/11/2023 - 16:06
Sáng ngày 28/11/2023, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Quy định của Bộ Chính trị khóa XIII theo hình thức trực tiếp. Tham dự hội nghị có sự tham dự của 260 đại biểu là các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa VII, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu qua nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII

Đăng ngày: 20/10/2023 - 16:31
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công và ban hành Nghị quyết, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, xác định 03 khâu đột phá và 09 nhiệm vụ trọng tâm.